Bentrok Aparat dengan Pengunjuk Rasa Tolak Tambang Batu Bara, 70 Polisi Terluka